Археологически паметници на културата


ОБЩИНА СМОЛЯН

1.
Обект, селище: Ранно византийска базилика в местността Могилата
Историческа справка: Базиликата е трикорабна, с тристранна абсида. Градена е с ломени камъни и кал. Установени са два строителни етапа. Около базиликата са оформени дворни пространства. Вътре в нея през ХХ в. е изграден параклис “Св. Петка”.
Хронология: V-VІ в.
Статут: Паметник с национално значение
Състояние: Стените са запазени на височина до 1 м.

2.
Обект, селище: Крепост в местността Калето
Историческа справка: Намира се на 6 км. северно от Смолян, в близост до панорамния път за к. Пампорово. Площта й е около 4 дка. Разкрита е част от южната крепостна стена, градена от ломени камъни с дебелина 1,6 м.
Хронология: VІ в.
Статут: Паметник с местно значение
Състояние: Стената е запазена на височина до 1 м.

3.
Обект, селище: с. Гела. Ранно византийска базилика в местността Манастира
Историческа справка: Намира се на 1 км. северозападно от селото. Тя е трикорабна, едноапсидна, с триделен нартекс. Имала е южен ограден двор, а северно от нея е разкрит некропол, обхващащ около 20 дка. площ. Размерите на базиликата са 29,50 м. дължина и 14 м. ширина
Хронология: V-VІ в.
Статут: Паметник с национално значение
Състояние: Запазени са основите

ОБЩИНА ДЕВИН


4.
Обект, селище: Крепост “Калето”
Историческа справка: Намира се на 4 км. западно от града. Градена е през ранно византийската епоха, но е съществувала през цялото Средновековие. В най-южната част на крепостта се намира най-ранният параклис, разкопаван досега в област Смолян
Хронология: V-ХІV в.
Статут: Паметник с местно значение
Състояние: Личат част от стените

5.
Обект, селище: с. Триград. Пещера “Харамийска дупка”
Историческа справка: Пещерата се намира на 1 км. североизточно от селото, в скалния масив на Триградското ждрело. Входът й е на 25 м. над основата на скалния венец. Различават се 3 жилищни хоризонта- І преходен период между късен енеолит/каменно-медна епоха/, ІІ и ІІІ ранна бронзова епоха.
Хронология: Бронзова епоха
Статут: С местно значение

ОБЩИНА ДОСПАТ


6.
Обект, селище: Археологически комплекс “Долна Бартина”
Историческа справка: Комплексът се състои от:
1. Ранно византийска трикорабна едноапсидна базилика с размери: дълж. 21 м. и шир.10,20 м.;
2.Тракийски култови ями;
3. Олтари;
4. Цистови погребенияот ІІІ-ІVв.;
5. Римска гробница от ІІІв.;
6. Ранно християнска гробница от ІV в.;
7. Християнски некропол с погребения от ІV-ХVІІ в. включително.
Хронология: ІІІ-ХVІІ в.
Статут: Паметник с национално значение
Състояние: Запазени са основите на постройките