Музейни сбирки


Община Смолян


1. Исторически музей – Смолян.
Първата държавна културна институция в Средните Родопи е Среднородопски исторически музей. Той е създаден от видния общественик Стою Шишков. Музеят съдържа богата колекция от експонати /150 000 музейни единици/, разказваща за хората в планината от каменната ера до наши дни. Най-ярките музейни образци са изложени в постоянните експозиции на музея: “Културно-историческото богатство на Родопите от древността до наши дни”, “Народни тъкани”, “Народно облекло, “Кована мед” и “Ковано желязо”.
Постоянната експозиция на музея е оценена високо от европейски музейни специалисти като отличаваща се с оригинално съдържание и нестандартно художествено - пространствено решение. Музеят съдържа богата колекция от експонати /150 000 музейни единици/, разказваща за хората в планината от каменната ера до наши дни.
В списъците на научния архив на музея са заведени следните паметници на културата на територията на областта: архитектурни паметници – 632; исторически паметници – 33; археологически паметници – 103; художествени паметници – 41.
Поради липса на средства за дейности не е извършвана цялостна проверка и актуализация на съхраняваната в научния архив на Исторически музей – Смолян информация за обектите на територията на общините от Област Смолян. Изключение прави само община Смолян.

2. Мемориална къща-музей “Проф. Константин Чилов” – с. Славейно – посветена на световноизвестния лекар-интернист, автор на научни трудове, член на европейски академии. Експозицията съдържа 3500 експоната – медицинска апаратура, медицинска литература, лични вещи.

3. Общоисторическа сбирка с картинна галерия с. Момчиловци.

4. Етнографска сбирка с. Широка лъка.

5. Градската художествена галерия гр. Смолян съдържа няколко хиляди творби на най-добрите майстори на четката и длетото от историята на съвременното българско изобразително и приложно изкуство.

Община Девин


В гр. Девин функционира общоисторическа музейна сбирка към НЧ ”Родопска просвета”. Експозицията включва над 2000 оригинални исторически и археологически находки от извършените проучвателски работи в града и общината, различни етнографски материали, които са разположени тематично в четири зали – археологическа, Втора българска държава, етнография и нова история.

Община Златоград


1. Музейна сбирка на пощите, телеграфа и телефона.
Разположена е в запазена старинна къща в града, където има действащ пощенски клон. Представя историята на пощенското дело в града.

2. Музейната сбирка “Просветното дело в Средните Родопи”
Единствената по рода си в региона, сбирката е уредена в реставрираното взаимно училище в архитектурно-етнографския комплекс в града.

Община Мадан


1. Безспорен интерес за туристите представлява уникалната експозиция “Родопски кристал”, включена в световния справочник по минералогия, съхраняваща над 400 образци.

2. Друг музей, представляващ интерес е Музеят по рудодобив. В него се съхраняват множество примитивни инструменти, които са намерени в древните галерии в района и дават представа за древното рударство.

Община Чепеларе


1. Музей за българския карст и спелеология.
Музеят се намира в Дома на пещерняка в гр. Чепеларе. Това е единствения в Европа музей по спелеология, представящ красотите на пещерите и пещерни експонати, запазени от зората на човешката история. Изследователската дейност на музея е съсредоточена главно в Родопите и намиращите се тук пещери. Тук се съхраняват предмети от неживата и живата природа на карстовите райони и пещери с научно и познавателско значение. В архивите и картотеките има сведения за над 200 родопски пещери и пропасти. От тях 30 са ценни археологически обекти, а 5 са богати на палеонтологични материали.

2. Музеят на ските и ски-спорта, намиращ се в Чепеларе е без официален статут. Експонирани са над 200 купи и медали, 300 флагчета, 100 чифта ски и др. Музеят е открит по инициатива на местните културни деятели след спечелването на олимпийската титла от Екатерина Дафовска.