Ежегодни цели на Областна администрация Смолян


ЕЖЕГОДНИ ЦЕЛИ ЗА 2016 г.

Отчет за изпълнение на цели за 2015 г.