Избори за членове на Европейския парламент от Република България 2014


Покана за консултации за определяне състав на РИК Смолян

Допълнение към покана за консултации

Изтегли Декларация по чл. 65 и 66 от ИКРешения на РИК - Смолян


Съобщения на РИК - Смолян


КОНТАКТИ:

Тел.: 0301 6 24 62
Факс: 0301 6 24 62

e-mail: rik_smolian_2014@abv.bg
rik22@cik.bg

http://rik22.cik.bg