Избори за народни представители - 2017 г.


Покана за консултации за състав на РИК - Смолян


Изтегли Д Е К Л А Р А Ц И Я от лицата, предложени за членове на РИК


РИК - Смолян

Контакти:

Адрес: гр. Смолян бул. „България“ 14 , сграда на Областна управа , зала 201

Телефон: 0301/6 24 62

Факс: 0301/6 24 62

email: rik22@cik.bg

website: rik22.cik.bg