Заместник Областен управител


Биография
Задължения
Контакти и прием на граждани


Илия Годев

Заместник областен управител на област Смолян

Биография


Роден на 18.04.1971 г.

Професионална кариера:


м. март 2012 г. – м. февруари 2017 г.: Консултант на свободна практика в сфери разработване и управление на проекти по национални оперативни програми, ПРСР, ЕТС Гърция –България 2007-2013 и програми за териториално сътрудничество Интеррег VА Гърция-България 2014-2020 и Интеррег VА Румъния България 2014-2020, EРАЗЪМ +, ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА; продуктово развитие и маркетинг в туризма; управление на събития; организационно развитие.


Септември 2004 г. – февруари 2012 г.: Директор Дирекция „Програми проекти и международно сътрудничество“ в Община Смолян.


Август 2003 г. – декември 2003 г.: Началник отдел „Туризъм и инвестиции“ в Община Смолян


Ноември 2001 г. – юли 2004 г.: Консултант координатор на проект „ Градове на промяната“ на Световна Банка и Фондация „Бъртелсманн“, в който наред с 8 града от Естония, Словакия, Полша и Унгария участват българските градове Пазарджик и Смолян, с тематични фокуса „Управление на ТБО“ и „Стратегии за местно икономическо развитие“.


Септември 1998 г. – октомври 2001 г.: Програмен координатор на Асоциация на родопските общини


Септември 1996 г.– август 1998 г.: Координатор на българо-датски проект „Разработване на стандарти, обучителни програми и пилотно въвеждане в Пловдив и Смолян на образователна степен „Колеж“ след средно образование. Преподавател по бизнес-английски в разкрития бизнес колеж към Професионална гимназия по икономика – Пловдив.


1991 г.-1998 г.: Преводач на свободна практика от английски за ИК „Летера и ИК „Хермес“ – Пловдив

Образование:


1990 г. -1996 г: Магистърска степен по български език и литература и английски език и литература


1986 г. – 1990 г.: Гимназия с преподаване на чужди езици „Ив. Вазов“ – гр. Смолян

Езици:


Английски език - ниво С2
Руски език – говоримо.


Задължения • Контакти и прием на граждани

  Телефон: (0301)/6 01 89
  Факс: (0301)/6 23 33
  e-mail: governor@region-smolyan.org
  Прием на граждани: Всяка сряда от 14.00 до 16.00 часа.
  :